Дзенски трактати – Сайчьо,Кукай,Доген

Дзенски трактати

В настоящия сборник са включени трактати от Сайчьо, Кукай и Доген.

Сайчьо, основател на школата Тандай, е представен с трактата ‘Гаммон" ("Отправяне на желания към Буда") – първото негово съчинение. В този трактат Сайчьо набелязва основните принципи, които развива в следващите години като ръководител на Тендайшю и идеолог на неговия хейански будизъм, тясно свързан с императорския двор в Хейан.

Кукай, родоначалник на школата Шингон, е представен с трактатите:
"Сокувни дзебуцуги" ("Значение на постигането на Буда в истинско тяло") – основният трактат на Кукай. Основната мисъл е изразена в самото название на трактата. Изложени са необходимите компоненти на пътя към постигането на Буда в истинско тяло – шестте велики елемента, четирите мандали, трите тайнства, крайната просветленост.
"Шьоджи джиссоги" ("Значение на Звука, Знака, Истинно съществуващото"). Названието му е взето от втория раздел на Махавайрочанасутра ("…Звук, Знак, Истинно съществуващото в Татхагата – това е както отсъствие на Буда, така и присъствие на Буда…") Основната идея е, че Звукът и Знака са Истинно съществуващи от само себе си’ посредством тяхното видоизмение става изложени на учението чрез Дхармакая.
"Унджики" ("Значение на думата Хум"). Названието му е взето от седми раздел на Махавайрочанасутра ("… думата Хум и Истинно съществуващото в Татхагата са катото отсъствие на Буда, така и присъствие на Буда…"). Разглежда се думата Хум като една от най-кратките мантри, включващи всичко истинно съществуващо

Доген (1200 – 1253), основател на Дзен-школата Сото, е представен с трактата "Бендова" (Разсъждения за различаването на Пътя), написан през 1231 г. скоро след завръщането на Доген от Китай в Япония. Доген е един от най-оригиналните японски мислители. За разлика от повечето будитски деятели от онова време, той излагал идеите си предимно на японски език.

Автор: Сайчьо,Кукай,Доген Език: Български
Категория: Философия, психология, езотерика и духовни учения Тегло: 0.382 кг.
Баркод: 602124
Издател: Шамбала ISBN: 602124
Брой страници: 272