Древните българи – Факти, хипотези, измислици – Васил Василев


640 страници текст + 24 стр. цветни илюстрации!

Тази изключителна книга е резултат на 20-годишни задълбочени научни търсения и открития. За написването й са използвани всички известни или по-малко известни, но напълно автентични исторически извори – цитирани са китайски, персийски, латински, старогръцки, арменски, руски и български летописи, проследени са и последните проучвания в областта на археологията, антропологията, лингвистиката и етнографията.

Темата на този респектиращ научен труд е историята на древните българи (протобългари, прабългари) – от възникването им като етнос в Централна Азия до идването им на Балканите, където се сливат със славяните в единна славянобългарска народност.

Книгата е предназначена за широк кръг читатели, както и за всички българи с будно самосъзнание, които имат потребност да обогатят познанията си по родолюбие и национално достойнство.

Проф. Васил Василев е автор на 4 книги. Участва и в 9 колективни монографии, написал е повече от 80 научни студии и статии, а също и две кратки истории на България, едната от които е издадена на 8 чужди езика.

Работил е дълги години като зам.-директор на Института по история, бил е зам. главен редактор на сп. „Исторически преглед”, главен редактор на поредицата „Изследвания по българска история”. Той е и отговорен секретар на главната редакция на академичната многотомна „История на България”.

Последните две десетилетия от научната си кариера той е посветил на историята на древните българи и последвалото покръстване на България през 865 г. от княз Борис – Михаил. Проф. Василев детайлно разглежда и всички спорни проблеми от родната ни история, а именно: къде е била нашата прародина, какъв е нашият произход и етническата ни принадлежност, кога и как е осъществено високото ни цивилизационно равнище, как се е оформял през вековете българският език.


Автор Васил Василев
Издателство Изток-Запад
ISBN 9789543216086
Година на издаване 2009
Корица Мека корица
Страници 664