Дон Кихот – Сервантес


Това е една нова поредица от разработки на класически произведения по формула, непозната досега у нас: кратък и ясен преразказ на творбите и насочващ анализ. Освен това в отделни глави са разгледани литературните похвати, използвани от автора, направен е обстоен анализ на основните персонажи. В края на книгата са дадени четири пълни разработки на основни теми от романа.
Автор Сервантес
Издателство Труд
ISBN 954528661X
Година на издаване 2006
Корица меки корици
Страници 160
Формат 20/13
Език български