Домашен бит и техника за 2 клас – Светла Ананиева

0
(0)


Обучението по предмета “Домашен бит и техника” е част от образователната дейност в културно-образователната област “Бит и технологии”, изграждаща основите на технологичната грамотност и компетентност на учениците като съществен елемент на тяхната обща култура.

Акцент на обучението е навлизането в многообразния свят на материалите, техниката и технологиите чрез опознаване на всекидневните дейности и средства, присъстващи в реалния живот на детето. Настоящият учебник дава възможност това да се извърши по непринуден начин и в съзвучие с естественото любопитство, интересите и възможностите на децата.

Включените изделия са разнообразни, полезни и се изработват бързо и лесно от предвидените богати приложения от хартия, картон, подръчни и достъпни материали.

Книгата за учителя е предназначена да насочи и подпомогне педагогическата работа и заедно с учебника представляват единен комплекс от учебно-дидактически средства, съответстващи на нормативните документи в образователната сфера.

Учебникът по предмета “Домашен бит и техника” е разработен така, че да съответства напълно на целите и изискванията на учебната програма за усвояване на знания, формиране на умения и позитивно отношение към труда, техниката, технологиите и опазване на околната среда. Подбраните теми са в съзвучие с традициите и съвременния бит на хората, развитието на науката, техниката и технологиите. Новите понятия се усвояват на практическа основа без определения, а чрез примери, описания и сравнения. Създадени са условия за формиране на основни умения и са осигурени възможности за практическото им прилагане. Включените изделия, модели и макети се изработват бързо и лесно от предвидените богати приложения от хартия, картон, подръчни достъпни материали и могат да се използват за украса, в игрите и като дидактически средства.

Осигурени са последователност и приемственост в учебното съдържание между отделните теми и възможности за разширя-ване, конкретизиране и задълбочаване в следващите класове. Приложен е принципът за интегралност на обучението, като са предвидени задачи и дейности, чрез които учениците прилагат знания и доразвиват умения, усвоени и формирани приоритетно в обучението по други учебни предмети. Предвидени са дейности и са предложени варианти за организация на работа в екип, стимулиране стремежа за изява и самоутвърждаване.

Учебникът съдържа 32 теми в съответствие с броя на учебните часове, предвидени в учебния план за втори клас, като подреждането на темите отговаря на реда на провеждане на уроците по седмици от учебната година. Този ред съответства на сезоните, традиционните празници, равнището на междупредметните и вътрешнопредметните връзки, но не е задължителен и може да бъде променян по преценка на учителя.

Всяка тема е разработена на отделна страница и има еднотипно графично оформление, което улеснява ориентирането в учебното съдържание и подпомага възприемането му. Всички теми имат единна графична композиция, отчетлива и функционална структура, включваща наименование, необходими материали и инструменти, информационно-дискусионна част, информационно-технологична част, опитно-изследователска част, графичен технологичен план, задача и работа в екип. Отделните съставни части на темите са откроени цветово, обозначени са с подходящи знаци и се придружават от обяснителни текстове, въпроси, забележки. Приложенията от хартия и картон са включени в средата на книжното тяло и са номерирани.

Автор Светла Ананиева
Издателство Неизвестен
ISBN 954-91325-1-X
Година на издаване 2003
Корица Меки корици
Страници 36
Формат 29/21
Език Български

Колко полезна беше тази книга?

Кликнете върху звезда, за да го оцените!

Среден рейтинг 0 / 5. Брой гласове: 0

Няма гласове досега! Бъдете първият, който ще оцени тази книга.