Добри Христов – Кристина Япова

Добри Христов

Добри Христов е една непреодоляна фигура в българската култура. Той е сред тези, които създават културния етос на освобожденската епоха в първозданната мощ на музикална култура. Той е сред първите, които изразяват, проясняват и словото. Много от неговите възгледи и открития повече от столетие са повлиявали и дори са формирали нашите представи за българската музика – такова е теоритическото му откритие за неравноделните размери (неправилните тактове) в народната музика. Някои от тях са се превърнали в неподлежащи на съмнение истини, които владеят и днес културното ни съзнание. В авторовите идеи за творческата личност, за възраждането на българската музика, за поколенията композитори и тяхната роля и ръст в музикалноисторическия процес, често ще открием и кълновете на новите митове в музикалната култура. Като погледнем към тези устойчиви представи в знанието за музиката и проследим назад до извора им, можем да видим отново и целия "сюжет" на българската музикална история.

Автор: Кристина Япова Език: Български
Категория: Автобиографии и биографии; Изкуство и фотография Тегло: 0.150 кг.
Баркод: 95484427Х
Издател: Рива ISBN: 95484427Х
Брой страници: 120