Длъжностни престъпления – -20%


Сборник: Съдебна практика 1955-2006

Акцентът в сборника е поставен върху съдебната практика по приложението на НК по отделните състави по делата за преследване и наказване на длъжностните лица за извършените от тях общи и специални, същински и несъщински, длъжностни престъпления, чието подреждане в сборника следва систематичното място на тълкуваните законови разпоредби в Особената част на НК.
Освен тематично, включените в сборника съдебни актове са подредени и хронологично в рамките на всеки раздел или друго негово подразделение. Освен съдебни актове, поставени от върховната ни съдебна инстанция, в сборника са поместени още и избрани речения на Конституционния съд на Република България по въпроси, свързани с длъжностните престъпления, както и подробна библиография на излезлите научни разработки до момента по въпроса.
Автор Ралица Илкова
Издателство СИЕЛА
ISBN 9546499846
Година на издаване 2006
Корица Меки корици
Страници 716
Формат 22/16
Език Български