Дислексия – Екатерина Тодорова

Дислексия

В книгата се дискутират съвременни теоретични подходи за дефиниране, диагностика и терапия на нарушенията, описвани с понятията "дислекция на развитието" и "специфични нарушения на способността за учене". Книгата представлява интерес за студенти по психология, логопедия, педагогика, както и за всички, които се интересуват от атипично развитие на децата.
Екатерина Тодорова е завършила логопедия в СУ "Св.Климент Охридски". Работила е като практикуващ логопед в Логопедичен център – гр. София. Член е на Националното сдружение на логопедите в България. Защитила е дисертация по въпросите на дислекцията на развитието и е доктор по езикова и речева патология на Нов български университет. От 2006 г. е доктор по психология. Преподавател е в Нов български университет. Автор е на една монография, редица статии и научни публикации.

Автор: Екатерина Тодорова Категория: Висше образование; Специализирана литература; Педагогика и психология
Издател: Нов български университет
Брой страници: 208 Език: Български
Тегло: 0.250 кг. Баркод: 9789545359149
ISBN: 9789545354670