Дипломатически протокол и церемониал. Административен и бизнес етикет – -69%

Книгата „Дипломатически протокол и церемониал. Административен и бизнес етикет” се опира на значителен брой изследвания на български и чуждестранни автори, както и на богатата практика и личните наблюдения на автора в дългогодишната му дипломатическа дейност. Книгата би могла да бъде от полза за начеващите дипломати, служителите в държавната администрация, бизнес съсловието, студентите от висшите учебни заведения и колежите с международна, управленческа и бизнес насоченост, както и за други среди от обществото, които държат на доброто поведение и култура в човешкото общуване.

Автор Еленко Андреев
Издателство СИЕЛА
ISBN 9789542812432
Година на издаване 2013
Корица меки корици
Формат 140X210 мм
Език Български