Динамика на свети места и поклонничества в постсоциалистическа България – Маргарита Карамихова

Динамика на свети места и поклонничества в постсоциалистическа България

Маргарита Карамихова е етнолог, доцент във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий". Автор е на монографиите „Брачна снимка от Кърджали" (1999 г.), „Приказка за Осман баба" (2002 г.), „Американски мечти.
Пътеводител сред първа генерация имигранти" (2004 г.), над 90 студии и статии, публикувани в България и чужбина. Научните ù интереси са концентрирани Върху свети места и поклонничества, миграции, граници и гранични зони, етнокултурни групи, брак, семейство и родствени мрежи.
Етнологията е инструмент за разбиране на Връзката между човека, неговата група и обществото. Тя не се ангажира с дългосрочни прогнози. Достатъчно е, че допринася за разбирането на обществото, 8 което живеем. То е живо и жизнено, готово да използва наследените модели и да приема нови, които са показали ефективността си, за да оцелее. От анализа на постсоциалистическите свети места и поклоннически пътувания достигам до заключението, че през годините след 1989 г. обществото е в режим на оцеляване и генералният културен модел е насочен именно към това. Той се стреми да опази най-ценното си притежание – активната толерантност между различните, изградена във вековете.

Автор: Маргарита Карамихова Език: Български
Категория: История и археология; Висше образование Тегло: 0.550 кг.
Баркод: 9789545249426
Дата на издаване: 2014 г. ISBN: 9789545249426
Брой страници: 370