Димчо Дебелянов 125 години от рождението на поета – –

Димчо Дебелянов 125 години от рождението на поета

СЪДЪРЖАНИЕ
СТУДИИ И СТАТИИ
Светлозар Игов. Епилогът като пролог: късната лирика на Димчо Дебелянов и прехода на българската литература
от първата към новата модерност
Михаил Неделчев. Любовност, любов, еротика у Димчо Дебелянов
Иван Радев. „Сиротна песен" – екзистенциалното „Nevermore" на поета („Сиротна песен" – между „Епилог" на П. Р. Славейков и „Предсмъртно" на Н. Вапцаров)
Виолета Русева. Как помни литературата?
Иван Станков. Яворовата нирвана в Дебеляновата гора
Иван Русков. Дебелянов и краят на свещената война
Илияна Димитрова. Между „входа" и „изхода" на символистичния замък („Легенда за разблудната царкиня" на Д. Дебелянов)
Мария Димитрова-Спасова. „Аз искам да те помня все така…" и „Легенда за разблудната царкиня". Междутекстов диалог
Николай Димитров. Мотивът „сън – видение" в творчеството на Д. Дебелянов, Ф. Тютчев и В. Брюсов: диалог между две поетики
Катя Зографова. „…И в мойта повест се повтори на някой Люне повестта"
Кристофър Бъкстон. Димчо Дебелянов и английски поети от Първата световна война
Димитър Михайлов. Първият литературнокритически портрет на Димчо Дебелянов. Предговорът на Константин Константинов в „Стихотворения" от 1920 година
Антония Велкова-Гайдаржиева. Димчо Дебелянов в Иван-Мешековите „трудовоспътнически" полемики
с Г. Бакалов и Т. Павлов
Мира Душкова. Димчо Дебелянов и Константин Константинов
Людмила Стоянова. Димитър Шишманов в историята за последното „завръщане" на Димчо Дебелянов у дома
Пламен Пенев. Димчо Дебелянов – традиция и съвремие, следовници, лирическа и художествена надвременност
АРХИВ, ТЕКСТОЛОГИЯ, БИОГРАФИЧНИ ЩРИХИ
Иван Радев. Документи за съдбата на Димчо Дебелянов на фронта (По материали от Държавен военноисторически архив – Велико Търново)
Людмила Малинова. Три кратки непубликувани писма относно „Българска антология. Нашата поезия от Вазова насам"
Мира Душкова. По слелите на две стихотворения. Публикациите на Димчо Дебелянов (Амер)
в сборника „Театър и вечеринки" (1910)
Дойчо Иванов. Някои бележки и уточнения по биографията на Димчо Дебелянов
Славимир Генчев. Скулпторът Джока Радивоевич и Димчо Дебелянов
СПОМЕНИ
Константин Гълъбов. За поета Димчо Дебелянов
Георги Савчев. Спомен
Данаил Крапчев. Димчо Дебелянов. Елин спомен
Георги Райчев. Споменописачи
Георги Райчев. Спомен за Димчо Дебелянов
Гьончо Белев. С Верхарн и Верлен срещу смъртта
Николай Райнов. Димчо Дебелянов
Петър Осоговец. С Димчо за квартира [Спомен на Петър Чамурлийски]
Мария Томова. Две листчета от фронта
Ива Бурилкова. Спомени на Йортп Мечкаров за Димчо Дебелянов
Йордан Мечкаров. Димчо

Автор: Категория: Висше образование; Специализирана литература; Езикознание и литературознание
Дата на издаване: 2013 г.
Брой страници: 280 Език: Български
Тегло: 0.350 кг. Баркод: 9789545249204
ISBN: 9789545249204