Диктовката в училище: Текстове и правописни правила – Мария Банова

Диктовката в училище: Текстове и правописни правила

С книгата „Диктовката в училище" авторката има за цел да се преодолеят някои пропуски в методиката на обучение по писмени упражнения, и чрез диктовката, осмисляйки правилата и законите на езика ни, ученикът да предотврати типичните грешки, допускани досега, да повиши своята езикова и литературна култура.
Авторката насочва вниманието на учители и ученици и към системата от видове диктовки и работа върху грешките.

Книгата съдържа четири раздела:
Фонетика
Пряка и непряка реч
Синтаксис
Морфология и лексикология
Всеки раздел включва:
художествени текстове – образци за езиков анализ, съобразно конкретния раздел
задачи за изпълнение, с цел разбиране и овладяване на знанията
таблици и правописни правила за справка и точна информация при изпълнение на конкретни задачи

Автор: Мария Банова Категория: 3-ти клас; 4-ти клас; 5-ти клас; Учебни помагала; Български език и литература
Издател: Бан Мар
Брой страници: 160 Език: Български
Тегло: 0.147 кг. Баркод: 9789549797404
ISBN: 9789549797404