Дезинфекция, дезинсекция, дератизация при добив и преработка на мляко и месо – Георги Славчев

Дезинфекция, дезинсекция, дератизация при добив и преработка на мляко и месо

Настъпилите коренни промени в икономическото развитие на страната влияят в значителна степен върху състоянието на животновъдството, върху добива и преработката на суровини и храни от животински произход. Строгите закони на пазарното стопанство налагат повишаване на конкурентноспособността и рентабилността на всяко едно животновъдно стопанство и месо- и млекопреработвателно предприятие.
С най-голяма актуалност тези изисквания се отнасят до различните работилници, цехове и големи промишлени предприятия за добив и преработка на месо, мляко и на продуктите от тях. За да съществува дадено предприятие то трябва да бъде рентабилно, а за да бъде рентабилно в него трябва да се прилагат най-съвременните постижения на науката и техниката. В това отношение особено голямо значение се отдава на хигиенните условия.
В повечето европейски страни въпросът за провеждане на ефикасни дезинфекции, дезинсекции и дератизации в предприятията на месната и млечната промишленост е решен, но у нас той не е бил приоритетен за месопреработващите и млекопреработващите предприятия. По тази причина много ръководители на месо- и млекопреработвателните предприятия търсят помощ при организирането и провеждането им в различни звена на технологичния процес: кланични зали, транжорни, месо- и млекопреработвателни цехове и др.
Настоящото ръководство има за цел да запълни липсата от детайлно разработени програми по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в предприятията на млечната и месната промишленост. То съдържа конкретни указания, даващи възможност на ръководителите на предприятия, на изпълнителските кадри и органите на ДВСК правилно да организират, да провеждат и контролират ефикасното почистване, дезинфекцията, дезинсекцията и дератизацията в областта на добива и преработката на мляко и месо.

Автор: Георги Славчев Брой страници: 106
Категория: Селско стопанство Език: Български
Тегло: 0.125 кг.
Издател: Еньовче Баркод: 9789549373103
Дата на издаване: 2005 г. ISBN: 9789549373103