Девиантно и делинквентно поведение на децата – Тони Манасиева

Девиантно и делинквентно поведение на децата

Учебното помагало е за студенти и преподаватели, които се занимават с въпроси на превенцията на девиантно и делинквентно поведение сред децата. Разработените теми за упражнения и изпитни тестове са апробирани в семинарни занятия по дисциплини, свързани с тази проблематика и водени от автора, доцент във Факултета по педагогика на Софийски университет „Св. Кл. Охридски”. Практикумите със студентите в продължение на близо 15 години в различни специализирани институции за деца в риск също имат дял за формирането на съдържанието. Темите представляват рамка, в която се разгръщат теоретични постановки по базисни проблеми, и позволяват доразвиване съобразно целите и съдържанието на конкретната учебна работа, както и настъпващите изменения в законодателството и тенденциите в социално-педагогическата сфера.

С настоящото помагало се поставя начало на поредица, в която ще се представят по-частни теми, с оглед спецификата на сродни проблемни области.

Развитите теми са приложими както за семинарни упражнения, така и за лекционни курсове с практико-приложна насоченост. Информацията в тях може да е полезна не само за студенти, а и за различни специалисти, интересуващи се от проблеми на отклоняващото се поведение на децата.

Автор: Тони Манасиева Брой страници: 94
Категория: Философия, психология, езотерика и духовни учения Език: Български
Тегло: 0.180 кг.
Издател: Изток-Запад Баркод: 9789543217458
Дата на издаване: 21.09.2010 ISBN: 9789543217458