Deutsch Treff: Тетрадка по немски език за 5. клас – Венцислава Дикова, Кристина Кудлинска-Станкулова , Любов Мавродиева

Deutsch Treff: Тетрадка по немски език за 5. клас

Deutsch Treff за 5. и 6. клас
Всеки учебен комплект е предвиден за хорариум от 60 учебни часа.
Учебното съдържание предполага в края на 6. клас да се достигне ниво А1 от Общата европейска езикова рамка.
Всеки учебник съдържа 9 урока, изградени на тематичен принцип. Урокът започва с въвеждащ в темата колаж от текстове и снимки. По този начин темата се ситуира в немскоезична среда.

Учебникът и работната тетрадка предлагат разнообразни задачи и упражнения, които балансирано изграждат лексически и граматични навици и речеви умения. Задачите в учебника служат предимно за представяне на езиковите явления, а тези в работната тетрадка имат преди всичко тренировъчен характер и подготвят приложението на наученото в речевата дейност.

Учебникът съдържа 3 преговорни урока – Stopp 1, 2, 3, които, от една страна, задълбочават работата с оригинални текстове и спомагат за развиване на необходимите за това стратегии, а от друга – чрез различни игри дават възможност да се повтори и приложи наученото в нов контекст.
Преговорните уроци предлагат на учениците тестове за самостоятелна проверка на знанията и уменията.

С рубриката Das kannst du в края на всеки урок се въвеждат елементи на портфолиото като инструмент за самооценка и осмисляне на собственото учене.

Обзорните граматични таблици и азбучният речник с превод на български на думите дават възможност за самостоятелна работа при решаването на речеви задачи.

Автор: Венцислава Дикова; Кристина Кудлинска-Станкулова ; Любов Мавродиева Категория: 5-ти клас; Учебни тетрадки; Немски език
Издател: Летера
Дата на издаване: 2006 г. Брой страници: 106
Език: Немски/Български Тегло: 0.270 кг.
Баркод: 9789545166198 ISBN: 9789545166198