Десет примерни теста: История и цивилизация за 5 клас – Мария МаниковаКнигата съдържа десет примерни тестови варианта за подготовка за Националната проверка по история и цивилизация, 5.клас.
Тестовете са съставени така, че обхванатият материал се разширява постепенно. Първите два варианта са върху първия и втория раздел от учебната програма, следващите три покриват и третия раздел, а останалите пет обхващат цялото учебно съдържание. Това дава възможност книгата да се използва през цялата учебна година.
Задачите проверяват и затвърдяват знанията и уменията и създават навици за решаване на тестове.
Дадени са верните отговори на задачите и обяснения към тях, което прави книгата особено полезна за самостоятелна работа, за допълване и актуализиране на знанията по предмета.
Автор Мария Маникова
Издателство Регалия – 6
Година на издаване 2009