Десет примерни теста: Човекът и природата за 5 клас – Анка РайчеваСборникът съдържа десет примерни тестови варианта за подготовка за Националната проверка по Човекът и природата, 5. клас.
За всяка от частите на учебното съдържание: физични явления, Вещества и техните свойства и Структура и жизнени процеси на организмите, са предложени по два варианта. Останалите четири обхващат цялото учебно съдържание. Това прави сборника подходящ за ползване през цялата учебна година.
Задачите проверяват и затвърдяват знанията и уменията и създават навици за решаване на тестове.
Дадени са верните отговори на задачите и обяснения към тях, което прави сборника особено полезен за самостоятелна работа, за допълване и актуализиране на знанията по предмета.
Автор Анка Райчева; Здравка Костова
Издателство Регалия – 6
Година на издаване 2009
Страници 64