Демоните на Фуатино – Джек Лондон

Всички герои на Джек Лондон са проникнати от една обща идея, намерила в тях ярко и неповторимо художествено превъплъщение — силата на човешкия дух, който съумява да надмогне непреодолими препятствия.

"По това време бях вече капнал и загубих всяка надежда. До шхуната все още оставаха стотина фута. Лицето ми беше във водата и аз наблюдавах как акулата се обръща за ново нападение, когато видях помежду ни да минава кафяво тяло. Беше Отоо.
– Плувай към шхуната, господарю! – каза той. Говореше весело, сякаш ставаше дума за някаква шега. – Аз познаваРом акулите. Акулата е мой брат.
Подчиних се и заплувах бавно напред, а Отоо плуваше около мене, като гледаше винаги да е между мене и акулата, отбиваше нападенията й и ме ободряваше."

Автор Джек Лондон
Издателство Захарий Стоянов
ISBN 9789540906676
Година на издаване 2013
Корица меки корици
Страници 260
Формат 140X210 мм
Език Български