Демокрацията – Бърнард КрикПочти всеки режим днес се представя за демократичен. Няма политическо понятие, което да е ставало обект на толкова употреба и злоупотреби, колкото думата "демокрация".
Книгата на професора по политология в колежа "Бърбек" в Лондон Бърнард Крик е кратък обзор на историята на доктрината, на прилагането й и институциите на демокрацията от Древна Гърция и Рим, през Американската, Френската и Руската революция, до разновидностите и състоянието й в съвременния свят. Авторът изтъква, че демокрацията е необходимо, но не достатъчно условие за доброто управление и че идеите за върховенство на закона, за човешките права и груповите свободи в рамките на обществото често трябва да ограничават властта на демократичните мнозинства.
Автор Бърнард Крик
Издателство Захарий Стоянов
ISBN 9789540901572
Година на издаване 2008
Страници 232