Делови решения – Румен Георгиев

Делови решения

Методология и организация.

В книгата е разработена концепцията за деловите решения като системно обвързан базов процес на "общуване" с различни видове риск и в различни по характер организации. Тя дава отговор на два жизненоважни за всяка организация въпроса: а) как да се осигури устойчив и удовлетворяващ приоритет на общите цели на организацията над индивидуалните на работещите в нея и за нея; б) как да се изведе и запази дадена организация в състояние на конкурентно превъзходство въпреки непредсказуемо изменящите се външни условия и непрекъснатите опити на конкурентите да неутрализират достигнатото преимущество. Научната парадигма, от която се ръководи авторът, е интердисциплинарност.

Книгата е предназначена за широк кръг читатели – научни работници, предприемачи и мениджъри в различни сфери на стопанската дейност, социалната сфера, финансите, политици, държавни служители и военни специалисти, както и студенти и докторанти от множество специалности на икономиката, правните и социалните науки, информатиката и др.

Автор: Румен Георгиев Брой страници: 376
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.450 кг.
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов" Баркод: 9543220514
Дата на издаване: 2005 г. ISBN: 9543220514