Деликтно право – Поля Голева-Непозволено увреждане – обща характеристика
-Непозволено увреждане като юридически факт
-Деликтна отговорност – същност, функции, субекти
-Отделни състави на непозволено увреждане
-Задължение за обезщетяване
-Погасителна давност при НУ
-Гражданският иск в наказателния процес
Автор Поля Голева
Издателство Фенея
Година на издаване 2007
Страници 198