Децата със специални образователни потребности в общата образователна среда – Пелагия Терзийска

Децата със специални образователни потребности в общата образователна среда

С прилагането на интегрираното обучение учебната ситуация в масовото училище и детска градина придобива нови характеристики. Налага нов тип организация, която трябва да създаде възможност за проява на новата съвкупност от възможни поведения на участниците в нея и определено променя ролята, функциите и значимостта на учителя. Възниква различна педагогическа реалност (деца с различни по вид и степен увреждания са включени в общата образователна среда), с която учителите трябва да могат да се справят. Големият въпрос е дали ще успеят, до колко имат готовност за предизвикателството интегрирано и включващо образование? Днес всичко това придобива особена актуалност, когато нашата образователна система се опитва да се съизмерва с европейската.

По своя замисъл и реализация трудът има теоретико-приложен характер. Предназначен е за всички, които са съпричастни и се интересуват от проблемите на децата със специални образователни потребности, от оптимизиране на тяхното обучение и социализация, както и от развитие на "училището за всички".

Автор: Пелагия Терзийска Категория: Висше образование; Специализирана литература; Педагогика и психология
Издател: Югозападен университет "Неофит Рилски"
Дата на издаване: 2012 г. Брой страници: 312
Език: Български Тегло: 0.400 кг.
Баркод: 9789546807892 ISBN: 9789546807892