Данте. Ад – Джеймс РобъртсТова е нова поредица от разработки на български и световни класически произведения по формула, непозната досега у нас: кратък и ясен преразказ на творбите и насочващ анализ. Пред вас ще се разкрият тайните на Омировата "Илиада", "Ад" на Данте, "Дон Кихот" на Сервантес, и "Под игото" на Вазов.
"Ад" е първата част от прочутата поема на Данте Алигиери – "Божествена комедия". Това поредно издание дава възможност на учениците бързо и лесно да разберат и навлязат в съдържанието на тази трудна за усвояване творба. Като използвате нашите бележки, като прочетете и други критически отзиви и се запознаете с най-новите гледни точки за дадената литературна творба, вие можете да създадете уникална връзка с нея и да вземете по-активно участие в постигането на една от ключовите цели на образованието – да предефинирате и да приложите класическата мъдрост в настоящето и бъдещето.
Автор Джеймс Робъртс
Издателство Труд
Година на издаване 2007