Данък върху добавената стойност във въпроси и отговори – Димитър Балкански, Ивайло Кондарев

– Решения на практически казуси

– Указания на Националната агенция на приходите

– Решения на Върховния административен съд

– Решения на Съда на Европейските общности

– Нормативна уредба

Съдържание:

* авторитетни професионални решения на десетки практически въпроси, свързани със съдържанието и прилагането на Закона за ДДС и на правилника за неговото прилагане;

* важни указания на Националната агенция за приходите;

* подбрани решения на Върховния административен съд;

* общозначими решения на Съда на Европейските общности;

* актуализиран текст на Закона за данък върху добавената стойност и на Правилника за прилагане на ЗДДС.

Съдържанието на книгата е актуално към 10 май 2010 г.

Авторите са известни и уважавани специалисти с богат и дългогодишен опит на служители в Националната агенция за приходите и консултанти по проблематиката на ДДС.

Предназначението на книгата е да подпомогне усвояването и прилагането на ДДС и да обслужи професионалното ежедневие на специалистите – счетоводители, финансисти и мениджъри,

данъчни експерти, практикуващи юристи, преподаватели и студенти във ВУЗ.

Автор Ивайло Кондарев, Димитър Балкански
Издателство Труд и право
ISBN 9789546081711
Година на издаване 2010
Страници 686