Данък върху добавената стойност 2009 – Сиби


Поместени са Законът за данък върху добавената стойност и Правилникът за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.
Текстовете са анотирани с предишни редакции на изменени и отменени разпоредби, с препращания между разпоредби на актовете, включени в сборника, и към други нормативни актове. Изданието съдържа информационно приложение със систематичен списък на актове на правото на ЕС в областта на косвеното данъчно облагане и справочник на актовете за изменение.
Издателство Сиби
ISBN ISBN 978-954-730-560-1
Година на издаване 2009
Корица Мека
Страници 288