Данъци 2018 – Министерски съвет

Данъци 2018

2 08 С04 17. ИЗДАНИЕ КЪМ 2 ЯНУАРИ 2018 Г.

В сборника са включени материалните данъчни закони, които уреждат данъчното облагане на доходите, печалбата и имуществата на физическите и юридическите лица, облагането на сделките и услугите с данък върху добавената стойност и акциз и облагането на застрахователните премии.
Текстовете са анотирани с предишни редакции на изменени и отменени разпоредби, с препращания между разпоредби на актовете, включени в сборника, и към други нормативни актове.
Включени са извлечения от Конституцията на Република България и от решения на Конституционния съд, съдържащи казуално тълкуване по въпроси на данъчното регулиране.
Изданието съдържа информационно приложение със систематичен списък на актове на правото на ЕС в областта на данъчното облагане, списък на двустранните договори за избягване на двойното данъчно облагане, по които Република България е страна, и справочник на актовете за изменение.

1. Конституция на Република България (извлечение)
Решения на Конституционния съд (извадки)
2. Закон за данък върху добавената стойност
3. Закон за акцизите и данъчните складове
4. Закон за данък върху застрахователните премии
5. Закон за корпоративното подоходно облагане
6. Закон за данъците върху доходите на физическите лица
7. Закон за местните данъци и такси
Информационно приложение
I. Актове на правото на Европейския съюз в областта на данъчното облагане (данни за публикацията)
II. Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане, по които Република България е страна (данни за публикацията)
III. Справочник на актовете за изменение

Автор: Министерски съвет Брой страници: 976
Категория: Правна литература Език: Български
Тегло: 0.500 кг.
Издател: Сиби Баркод: 9786192260552
Дата на издаване: 22.01.2018 ISBN: 9786192260552