Данъци 2009 – СибиВ този сборник са включени материалните данъчни закони, които уреждат данъчното облагане на доходите, печалбата и имуществата на физическите и юридическите лица и облагането на сделките и услугите с данък върху добавената стойност и акциз.
Текстовете са анотирани с предишни редакции на изменени и отменени разпоредби, с препращания между разпоредби на актовете, поместени в сборника, и към други нормативни актове. Изданието съдържа информационно приложение, което включва систематичен списък на актове на правото на ЕС в областта на данъчното облагане, списък на двустранните договори за избягване на двойното данъчно облагане, по които е страна Република България, и справочник на актовете за изменение.
Издателство Сиби
ISBN 9789547305519
Година на издаване 2009
Корица Мекa
Страници 624
Формат 12.50×19.00