Данъчно право. Пето преработено и допълнено издание – -20%

През последните години у нас бавно, но необратимо се оформя нова правна дисциплина – данъчно право.

Общият интерес към тази дисциплина се обуславя от всестранното значение на данъчните закони, които касаят не само държавата, но и всички физически, юридически лица и търговски дружества.

С приемането на ЗДП, ДПК, сега ДОПК, може да се каже, че българското данъчно право се обособи в три части: обща част, специална част и данъчен процес. Настоящият труд е първият всеобхватен учебник по данъчно право, издаван у нас. Обхваща трите основни части, както и казуси по данъчно право и данъчен процес. Целта му е да подпомогне студентите и всички, които проявяват интерес към „най-деликатната работа в управлението на съвременната държава”, да усвоят основните понятия в данъчното право и защитата в сферата на данъците.

Автор Иван Г. Стоянов
Издателство СИЕЛА
ISBN 9789542815600
Година на издаване 2014
Корица мека
Страници 464
Формат 140×210 мм
Език български