Данъчно право – пето преработено и допълнено издание – Иван Г.Стоянов

Данъчно право – пето преработено и допълнено издание

През последните години у нас бавно, но необратимо се оформя нова правна дисциплина – данъчно право.
Общият интерес към тази дисциплина се обуславя от всестранното значение на данъчните закони, които касаят не само държавата, но и всички физически, юридически лица и търговски дружества.

С приемането на ЗДП, ДПК, сега ДОПК, може да се каже, че българското данъчно право се обособи в три части: обща част, специална част и данъчен процес. Настоящият труд е първият всеобхватен учебник по данъчно право, издаван у нас. Обхваща трите основни части, както и казуси по данъчно право и данъчен процес. Целта му е да подпомогне студентите и всички, които проявяват интерес към „най-деликатната работа в управлението на съвременната държава”, да усвоят основните понятия в данъчното право и защитата в сферата на данъците.

Учебникът е съобразен с последните изменения на ДОПК, АПК, ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗДДС, ЗАДС, ЗМДТ и ЗДЗП. Разгледани са редица актуални решения на ВАС и СЕС по данъчни дела и са направени някои предложения de lege ferenda.

Автор: Иван Г.Стоянов Брой страници: 464
Категория: Икономика и мениджмънт; Правна литература; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.480 кг.
Издател: Сиела Баркод: 9789542815600
Дата на издаване: 01.09.2014 ISBN: 9789542815600