Данъчно облагане на разходите и приходите на фирмите – Цветан СтанкуловЦветан Станкулов е завършил Висшия институт за народно стопанство, Варна.
Работил е като експерт, директор и главен директор на стопанска организация. В столицата е избиран за заместник кмет на община "Възраждане" по бюджета и финансите.

В данъчната администрация е работил като главен данъчен експерт – методолог по корпоративното подоходно облагане. Участвал е в изготвянето на нормативните актове по данъчното законодателство и учебно-практически материали за счетоводните и данъчни практики.
През последните години е данъчен консултант на свободна практика и сътрудник на реномирани икономически издателства. Автор е на книги, сборници, монографии и многобройни публикации в специализираните издания.
Лектор е по приложимостта на подоходното данъчно законодателство в стопанската и бюджетната сфера.
Автор Цветан Станкулов
Издателство Икономика-прес
Година на издаване 2009
Страници 464
Формат 16.50×23.50