Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2007 година – КолективГодишникът излиза за четиринадесети пореден път и ще бъде при Вас през месец септември 2007 г.
Всичко за финансовото приключване, счетоводното отчитане и данъчното облагане на 2007 г.:
• Годишно счетоводно отчитане на 2007 г. по МСФО и по НСФОМСП
• Годишни счетоводни отчети в бюджетните и в специфичните предприятия
• Корпоративно подоходно облагане
• Облагане доходите на физическите лица
• Данък върху добавената стойност
Нормативна уредба, практика на НАП при МФ, коментари, разяснения и решения на практически казуси.
Автор Колектив
Издателство Труд и право
ISBN 9546081345
Година на издаване 2007
Страници 976