Данъчен и осигурителен контрол – Таня Атанасова-Дренска

Данъчен и осигурителен контрол

Настоящият учебник е предназначен за студентите, изучаващи дисциплините Данъчен контрол и Контрол в системата на социално осигуряване. Учебникът има за цел да запознае бъдещите кадри по счетоводство, финанси и контрол с теоретичните постановки за организацията на контролното въздействие върху процесите на данъчното облагане и задължителното държавно обществено осигуряване. Посочени са характерните особености на контролната функция, субектите и обектите на контрола, формите и методите на контролно въздействие и организацията на контролната среда. Стремежът на авторите е насочен към балансирано съчетание на теоретичните познания за контролното въздействие с практическите аспекти на осъществяване на контролната дейност по определяне, начисляване и внасяне на данъчните задължения и задълженията за осигурителни вноски.

Автор: Таня Атанасова-Дренска Брой страници: 288
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.480 кг.
Издател: Издателски комплекс – УНСС Баркод: 9789546443687
Дата на издаване: 2012 г. ISBN: 9789546443687