Да разбираме икономиката – Събина Ракарова

Да разбираме икономиката“ цели да запознае читателите с фундаменталните принципи на икономическата наука и да покаже връзката им с живота на отделните хора и човешките общности. Основните характеристики на стопанството и икономическите проблеми са разгледани на примера на икономиката на България.

В темите се обсъждат такива важни въпроси като:

 • Как се определят цените на продуктите и ресурсите и възнагражденията на хората?
 • Какви са различните форми на организация на бизнеса и техните предимства и недостатъци?

Специално внимание се обръща на основните проблеми, засягащи икономиката като цяло – инфлация и безработица – и ролята на парите и работата на банките. Разгледани са изключително острите противоречия, с които се сблъскваме в последно време във връзка с развитието на градовете, енергията, замърсяването и околната среда.

 • Корица:Мека
 • Брой страници:404
 • Общи:От български автор
 • Година:2016
 • Вид:Изследвания
 • Баркод:9789545359040
 • ISBN:9789545359040
 • Жанрове:Икономика
 • Размер на продукта:16/23
 • Тегло:585 g