Цветен атлас по анатомия в 3 тома: Нервна система и сетивни органи, том 3 – Вернер Кале, Михаел Фрочер* Атласът прави систематичен обзор на развитието, устройството и функцията на различни части на нервната система и сетивните органи.
* Представят се нови техники на изследване в невроанатомията, а с това и новооткрити връзки между структури на нервната система.
* Методите на образна диагностика (PET, CT, NMR) се разглеждат компактно, също и молекулярните основи на провеждане на нервни импулси и взаимодействието на йонни канали и трансмитерни рецептори.
* Цветовото оформление прави лесно достъпна информацията от 637-те илюстрации.
* Често използвани синоними се упоменават едновременно в текста и азбучния показалец, което улеснява бързото усвояване на близките по значение понятия.
Автор Вернер Кале, Михаел Фрочер
Издателство Летера
ISBN 9789545166884
Година на издаване 2007
Страници 408