Цикличност в икономиката. – Вера Пиримова

Цикличност в икономиката.

Развитието на световната икономика в края на ХХ и началото на ХХI век се характеризира с възникването и формирането на редица нови тенденции в икономическата динамика. Налице са нови източници, нови движещи сили, нови форми и механизми на икономическия растеж и циклично развитие. Това се отнася както до отделни национални икономики, така и до различните регионални общности. Процесите на интеграцията и глобализацията доводоха до изградането на нови зависимости при протичането на икономическия процес във всички аспекти – разшириха се времевия хоризонт и териториалните измерения на динамиката на съвкупното производство. Това води и до създаване на условия и възможности за разработване на нови теоретични и матодологически подходи за изследване на икономическата динамика, за изграждане на нови теоретични концепции и приложни модели в областта на икономическия растеж и цикличните колебания на икономическата система. Става възможно и обогатяване на пеоридизацията на тези процеси, както и на установяване на нови структури на цикличното развитие, които се различават значително от традиционните подходи и модели.

Автор: Вера Пиримова Брой страници: 299
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.650 кг.
Издател: Издателски комплекс – УНСС Баркод: 9789546445483
Дата на издаване: 2014 г. ISBN: 9789546445483