Цигани в Източна Европа. Курс лекции – Веселин Попов, Елена Марушиакова

Цигани в Източна Европа. Курс лекции

Курсът лекции "Цигани в Източна Европа" обхваща избрани ключови теми, които представят една по-обща и цялостна картина на историята, етносоциалната структура и етнокултурните характеристики на "циганите" (Рома) в Източна Европа. В случая в този регион се вкючват страните на изток от "желязната завеса", разделила Европа след Втората световна война, а също така Гърция и Турция. Това е историческият ареал, в който живее основната част от подразделението Рома на циганската общност.

Автор: Веселин Попов; Елена Марушиакова Категория: Висше образование; Специализирана литература; Социология
Издател: Парадигма
Дата на издаване: 31.07.2012 Брой страници: 364
Език: Български Тегло: 0.400 кг.
Баркод: 9789543261703 ISBN: 9789543261703