Цифрова схемотехника: 11. клас – Маргарита Цонева

Цифрова схемотехника: 11. клас

Учебното помагало е предназначено за учениците от професионалните гимназии, които се подготвят по професиите и специалностите от направление "Електроника и автоматизация". Предвидено е да се ползва при обучението по "Цифрова схемотехника" и по няколко варианта на сродните учебни програми – "Импулсна и цифрова техника" и "Цифрова електроника".

Тематиката на помагалото включва:
основни понятия и положения в цифровата електроника
основни видове логически семейства
основна елементна база на цифровата електроника
аритметични основи на цифровата техника
цифрови електронни схеми от комбинационен и от последователен тип
генератори и формирователи на правоъгълни импулси
индикаторни устройства
аналоговоцифрово и цифровоаналогово преобразуване
интерфейсни и буферни схеми
микропроцесори

Съдържанието е разгледано в теоретичен и практически аспекти. Изложението е илюстрирано със структурни и принципни схеми, диаграми и таблично представени зависимости между параметрите на устройствата. Дадени са и крайни математически формули за електрическите величини, характеризиращи работата на устройствата и режимите им. Формулирани са основните знания и умения, които учениците ще придобият при изучаване на съответния раздел. На подходящи места са направени изводи от основния материал по темата. Практическата насоченост на помагалото се допълва и разширява с упражненията от "Учебната тетрадка по цифрова схемотехника" от същия автор. Препоръчва се помагалото и тетрадката да се ползват заедно. Учебното помагало може да се прилага при различни форми на организация на учебния процес – класно-урочна система (предметно обучение), модулно обучение и др. С тематиката и съдържанието си помагалото представлява интерес и за специалисти от практиката.

Автор: Маргарита Цонева Категория: 11-и клас; Учебни помагала; Други; Профилирани гимназии
Издател: Нови Знания
Брой страници: 168 Език: Български
Тегло: 0.245 кг. Баркод: 9789549315684
ISBN: 9789549315684