Чудните пътешествия на Барон Мюнхаузен (твърди корици) – Рудолф Ерих Распе


jQuery(function ($) { $("#fullContent iframe[src*=’youtube.com’]").each(function () { var youtubeid, thumbnail = ‘hqdefault’; var matches = $(this).hide().attr("src").match(/[\w\-]{11,}/); if (matches) youtubeid = matches[0]; else return true; $(this).addClass(youtubeid); $(this).wrap(“); $(this).parent(‘div’).prepend(‘Видео‘);
$("div.video-thumb img." + youtubeid).attr({ src: "https://img.youtube.com/vi/" + youtubeid + "/" + thumbnail + ".jpg", }); $("div.video-thumb." + youtubeid).click(function () { var samePlace = $(this).siblings(‘iframe.’ + youtubeid).parent(); $(this).siblings(‘iframe.’ + youtubeid).attr(‘src’, function () { return this.src + ‘?autoplay=1&rel=0&iv_load_policy=3&modestbranding=1’; }).remove().clone().appendTo(samePlace).height(415); $(this).delay(500).hide(0); $(this).siblings(‘iframe.’ + youtubeid).delay(500).show(0); }); }); $(‘html’).on(‘mouseenter’, ‘.video-player img’, function () { $(this).stop().animate({opacity: 0.5}, 250); }).on(‘mouseleave’, ‘.video-player img’, function () { $(this).stop().animate({opacity: 1}, 250); }); });

Любител на приключенията, барон Мюнхаузен предприема безброй пътешествия по суша, въздух и вода. В Русия, Египет, Северно море или на Луната, храбрият веселяк извършва нечувани подвизи.

Невероятно изобретателен, баронът излиза победител и от най-заплетените ситуации. Историите са представени в по-голямата си част от Готфрид Аугуст Бюргер.

С илюстрации на Борис Стоилов, отличени с награда на Международния фестивал на комикса в Белград!

 • Корица:Твърда
 • Брой страници:104
 • Общи:Преводна литература, Задължителна учебна литература
 • Година:2017
 • Художник:Борис Стоилов
 • Националност:Немска
 • Вид:Роман
 • Издание:Илюстровано
 • Илюстрации:Цветни
 • Език:Български
 • Баркод:9789542617365
 • ISBN:9789542617365
 • Жанрове:Приключенски
 • Жанрове:Класически детски романи
 • Размер на продукта:200/285
 • Тегло:500 g