Чудна пътечка към природата За подготвителна група на детската градина – Камелия Галчева, Мария Галчева-Стоицова

Чудна пътечка към природата За подготвителна група на детската градина

Учебното помагало е разработено като книжка за индивидуална работа на децата по образователно направление Природен свят.
Образователното съдържание е поднесено чрез интересни самостоятелни работи. Чрез различни изобразителни техники (цветни изображения, мозайки, лабиринти) и логически операции (групиране на предмети, класификация и сериация, анализ, синтез, изключване, описване на свойства и качества, откриване на прилики и разлики, моделиране) се стимулират детското мислене и познавателният интерес.
Предложените задачи и упражнения провокират детския интерес към природната среда . Чрез тях се представя и илюстрира природата, нейното значение и опазването ѝ. Децата се запознават с елементите на природната среда. Особено важно място е отделено на правилата за безопасно поведение по време на природни бедствия.

Автор: Камелия Галчева; Мария Галчева-Стоицова Категория: Детски градини; Подготвителна група (6-7 годишни деца)
Издател: Булвест 2000
Дата на издаване: 2008 г. Брой страници: 32
Език: Български Тегло: 0.094 кг.
Баркод: 9789541807859 ISBN: 9789541807859