Чудна пътечка към хората За подготвителна група на детската градина – Камелия Галчева, Мария Галчева-Стоицова

Чудна пътечка към хората За подготвителна група на детската градина

Програмна система "Здравей, училище!", направление "Социален свят".
Учебното помагало е разработено като книжка за индивидуална работа на децата по образователно направление Социален свят.
В нея е отразено многообразието на отношенията между хората и взаимоотношенията в социалната среда, които се налагат между участниците в реалните житейски ситуации и социални дейности. Особено важно място е отделено на правилата за поведение и общуване.
Образователното съдържание е поднесено чрез интересни самостоятелни работи, които затвърдяват усвоения от детето опит за околния свят. Предложените задачи и упражнения провокират детския интерес към околната социална среда.
С различни изобразителни техники (цветни изображения, мозайки, лабиринти) и логически операции (групиране на предмети, класификация, анализ, синтез, изключване, свойства и качества, откриване на разлики и грешки) се стимулират детското мислене и познавателният интерес.

Автор: Камелия Галчева; Мария Галчева-Стоицова Категория: Детски градини; Подготвителна група (6-7 годишни деца)
Издател: Булвест 2000
Брой страници: 28 Език: Български
Тегло: 0.050 кг. Баркод: 9789541807842
ISBN: 9789541807842