Човешкият капитал – методология, измерения, практики – колектив

Човешкият капитал – методология, измерения, практики

Книгата анализира съвременните тенденции в развитието на теоретико-приложните концепции за човешкия капитал в организациите и обществото. Предлагат се подходи за конструиране и функциониране на интегрирана методология, като се извежда макрорамката от тенденции, но и се поставят въпроси за дискусии по факторите, инструментите, значимите индекси и релации. Проследяват се интерпретации за възможни визии в бъдещето, отразяващи както нововъзникващи бариери пред тяхната реализация, така и в разбирането на динамиката в структурата на човешкия капитал, свързано със същността на индекса на човешкото развитие (ИЧР) – като се търсят статистически зависимости между стойностите на индекса за човешкото развитие и човешкия капитал.

Представените резултати от български и международни изследвания, с проекции за възможни промени в съдържанието на образователните програми и практики на университетите, имат познавателна, методическа и управленска интервенция не само за теоретиците и практиците, занимаващи се с релацията "човешки капитал – социален капитал" в бизнеса и публичните организации за различните сектори в обществото, но и за студентите от съответните направления и специализации.

Автор: колектив Брой страници: 512
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.700 кг.
Издател: Нов български университет Баркод: 9789545358531
Дата на издаване: 2015 г. ISBN: 9789545358531