Човешкият капитал – Атанас Казаков

Човешкият капитал

Теоретичните, методологичните и приложните икономически решения за формирането, функционирането и инвестициите в човешки капитал са системоопределящи и с висока познавателна и практическа стойност. Това е основната теза и главната идея в труда. Човешкият капитал е главна съставна част от съвкупния капитал на нацията и следва да се използва като основен двигател за просперитета на българското общество. В ерата на човешкия капитал без адекватна икономическа теория и приложни икономически изследвания не могат да се обосноват и да се намерят съответните практически решения за най-важните съвременни проблеми и противоречия на икономическото развитие. За информационните икономики, основани на знанието, науката и високите технологии, това обстоятелство е от особена важност в глобален, регионален и национален план, в т.ч. и за икономиката на България.
Цел на изследването е, като се осмисли теоретичното наследство за формирането, функционирането и развитието на човешкия капитал, да се обобщят възможностите на икономическия анализ за идентифициране състоянието и проблемите на връзката на този капитал със средата, в която той функционира преди всичко в контекста на качественото и количественото възпроизводство на направените инвестиции във функционалността на труда като факторна услуга.

Автор: Атанас Казаков Брой страници: 320
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.750 кг.
Издател: Издателски комплекс – УНСС Баркод: 9789546441447
Дата на издаване: 2010 г. ISBN: 9789546441447