Човекът в езика. Езика в човека – Майя Пенчева

Човекът в езика. Езика в човека

В книгата се изследва образът на човека, както той е представен в нашето съзнание, езика, митологията и изкуството. Приложеният оригинален методологичен модел е изграден на принципа на допълнителността и обединява процедури и данни от различни науки и области на научното познание, използваният материал от 42 езика установява неоспорими съответствия между мисловното и езиковото представяне на човека. Друга централна теза в книгата е всепроникващото влияние на човешкия образ във всички области на човешкото познание и дейност. Търсят се отраженията на този образ в езика — специфични езикови категории, структура на граматичните категории, закономерности на тяхното развитие в процеса на изменение на езика и пр. Постулират се няколко основни принципа на развитие на езиковите категории и тяхното съдържание, свързани с „човешкото" използване на езика и с образа на човека в самия език.

Автор: Майя Пенчева Брой страници: 428
Категория: Висше образование; Специализирана литература; Езикознание и литературознание Език: Български
Тегло: 1.000 кг.
Издател: УИ "Св. Климент Охридски" Баркод: 9540715474
Дата на издаване: 2011 г. ISBN: 9540715474