Човекът и природата за 6. клас – Лени Николова, Максим Максимов, Мира Славова, Огнян Димитров, Свобода Бенева

Човекът и природата за 6. клас

В процеса на обучението учениците усвояват знания за обекти, явления и процеси в неживата и живата природа: движение на телата, видове сили, налягане и плътност, електрични и магнитни явления, градивни частици на веществата, видове вещества, химични реакции, свойства на някои прости и сложни вещества, приложения на веществата, дразнимост, движение, размножаване, растеж и развитие при многоклетъчните организми и при човека.
Те придобиват умения да наблюдават природата, да извършват прости опити, да правят изводи и заключения.
Важна цел на обучението е формирането на отношения за опазване на околната среда и собственото здраве на детето.
Учебникът е богато илюстриран. Цветните илюстрации, схеми, диаграми, таблици и графики са органична част от учебното съдържание. Многобройните задачи, тестове и домашни опити стимулират самостоятелната работа на учениците. Всички уроци са с еднакъв обем – две страници, разположени на един разтвор. Това улеснява работата с учебника.

Учебният комплект по човекът и природата за 6. клас съдържа:
учебник
учебна тетрадка
книга за учителя

Автор: Лени Николова; Максим Максимов; Мира Славова; Огнян Димитров; Свобода Бенева Категория: 6-ти клас; Учебници; Човекът и природата
Издател: Булвест 2000
Брой страници: 153 Език: Български
Тегло: 0.396 кг. Баркод: 9789541805244
ISBN: 9789541805244