Човекът и природата за 5. клас – Виктор Иванов, Лена Недялкова, Мария Кабасанова, Христо Попов

Човекът и природата за 5. клас

Учебникът е разработен според държавните образователни изисквания и учебната програма, одобрена от МОН, по този предмет. Учебното съдържание е групирано в три части съобразно д изискванията на учебната програма:
I. Физични явления
II. Вещества и техните свойства
III. Структура и жизнени процеси при организмите
Предложени са пет вида уроци за: нови знания, лабораторни упражнения, екскурзии и наблюдения, обобщение и контрол. Апаратът за ориентирне в учебника служи за рационална организация на текста и на илюстративния материал чрез набор от шрифтове, цветен фон за открояване на основни смислови акценти от съдържанието, графични символи и др. Апаратът за диагностициране на резултатите от обучението служи за установяване на равнището на усвоените знания и умения и за пренос на знания в нови познавателни ситуации. Допълнителният текст обогатява и допълва научната информация от основния текст с интересни данни и помага да се засилят научната достоверност и емоционалното въздействие на учебника.
Учебникът е съобразен с новите правила за правопис и пунктуация.

Завършила е Софийския университет, специалност „Биология” – учител по биология и химия.
Има дългогодишна успешна практика в подготовката на учители в катедра „Методика на обучението по биология” в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, включително и като ръководител, и във филиалите му.
Доц. Кабасанова е автор с голям опит и популярност сред българските учители. Написала е десетки учебници, учебни тетрадки, учебно-помощна и учебно-методическа литература за обучението по околен свят, човекът и природата, природознание, биология за учебния процес в средното образование във 2. – 7. клас.

Автор: Виктор Иванов; Лена Недялкова; Мария Кабасанова; Христо Попов Категория: 5-ти клас; Учебници; Човекът и природата
Издател: Просвета
Дата на издаване: 2006 г. Брой страници: 164
Език: Български Тегло: 0.400 кг.
Баркод: 9789540118604 ISBN: 9789540118604