Човекът и природата за 5. клас Учебник – Елисавета Илиева, Ирина Враджалиева, Лиляна Банчева, Маргарита Градинарова, Мария Шишиньова, Стоян Неделчев

Човекът и природата за 5. клас Учебник

Урочните единици в учебника представят предвидените в програмата на МОН базисни знания за обекти, процеси и явления в неживата и живата природа. Трите основни раздела – физични явления, вещества и техните свойства и структура и жизнени процеси на организмите, съответстват на трите природни направления – физика, химия и биология. В учебника са разработени три типа процеси – за нови знания, за практически упражнения под формата на наблюдения или лабораторни работи и за обобщение в края на всеки раздел.
Избраната структура, рубриките, схемите и задачите след урока дават възможност ученикът да усвои всички нови понятия. Във всеки урок новият учебен материал се обвързва по подходящ начин с изученото в предишните уроци и раздели. Така, освен вътрешнопредметните връзки, се осъществява и интеграцията между физичните, химичните и биологичните знания. Особено внимание е отделено на целта петокласниците, изучавайки природата, да се научат да я пазят и да се грижат за нея. Текстовете в учебника са написани увлекателно, достъпно и ясно и към тях са подбрани подходящи и привлекателни илюстрации.
В учебника са разработени три вида уроци:
за нови знания;
за практически упражнения под формата на наблюдения или лабораторни работи;
за обобщение в края на всеки раздел.
Избраната структура, рубриките, схемите и задачите след урока дават възможност ученикът да усвои всички нови понятия. Във всеки урок новият учебен материал се обвързва по подходящ начин с изученото в предишните уроци и раздели. Така, освен вътрешнопредметните връзки, се осъществява и интеграцията между физичните, химичните и биологичните знания. Особено внимание е отделено на целта петокласниците, изучавайки природата, да се научат да я пазят и да се грижат за нея. Текстовете в учебника са написани увлекателно, достъпно и ясно и към тях са подбрани подходящи и привлекателни илюстрации.

Автор: Елисавета Илиева; Ирина Враджалиева; Лиляна Банчева; Маргарита Градинарова; Мария Шишиньова; Стоян Неделчев Категория: 5-ти клас; Учебници; Човекът и природата
Издател: Анубис
Брой страници: 168 Език: Български
Тегло: 0.379 кг. Баркод: 9789544266929
ISBN: 9789544266929