Човекът и природата за 5. клас – Максим Максимов, Свобода Бенева, Стефка Китанова

Човекът и природата за 5. клас

Учебникът е продължение на поредицата учебници на издателство Булвест 2000 по учебния предмет Човекът и природата. В процеса на обучението учениците усвояват знания за обекти, явления и процеси в неживата и живата природа: космически тела, топлинни явления, свойства и приложения на чистите вещества и смесите, клетъчна структура и жизнени процеси (хранене, дишане и отделяне) при организмите и човека. Те придобиват умения да наблюдават природата, да извършват прости опити, да правят изводи и заключения. В съзнанието им се изгражда представа за целостта на природата и за нейното многообразие. Важна цел на обучението е формирането на отношения за опазване на околната среда и собственото здраве на детето.

Учебното съдържание е разделено на 3 части: Физични явления, Вещества и техните свойства, Структура и жизнени процеси на организмите. Всяка част включва уроци за нови знания, лабораторни работи и обобщителни уроци.
Учебникът е богато илюстриран. Цветните илюстрации, схеми, диаграми, таблици и графики са органична част от учебното съдържание.

Многобройните задачи, тестове и домашни опити стимулират самостоятелната работа на учениците. Относително малкият брой на уроците за нови знания дава възможност голяма част от учебното време да се използва от учителя за решаване на задачи, експериментална работа, обобщение, преговор, проверка и контрол.

Автор: Максим Максимов; Свобода Бенева; Стефка Китанова Категория: 5-ти клас; Учебници; Човекът и природата
Издател: Булвест 2000
Дата на издаване: 22.08.2017 Брой страници: 140
Език: Български Тегло: 0.354 кг.
Баркод: 9789541804704 ISBN: 9789541804704