Човекът и природата за 4. клас – Калоян Манолов, Мария Кабасанова, Павлина Стоянова

Човекът и природата за 4. клас

Учебникът запознава с интегрална по характер информация за природата и човека: за свойствата на телата и веществата; за Земята като планета от Слънчевата система, за движението на телата от неживата природа и на организмите, за използването на различни видове енергия; за основните жизнени процеси, разнообразието на живите организми и групирането им; за видовете среди на живот и приспособяването на организмите към тях; за индивидуалното развитие на човека и връзката между здравето му и състоянието на околната среда.
Авторският екип включва: доц. д-р Мария Кабасановa – автор на учебници за началното и средното училище и на методически ръководства, ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив; доц. д-р Калоян Манолов – автор на учебници за началното и средното училище и на много научнопопулярни книги, УХТ, Пловдив; Павлина Стоянова, начален учител с клас квалификация, автор на учебници за 2. и 3. клас.

Доц. Кабасанова е автор с голям опит и популярност сред българските учители. Написала е десетки учебници, учебни тетрадки, учебно-помощна и учебно-методическа литература за обучението по околен свят, човекът и природата, природознание, биология за учебния процес в средното образование във 2. – 7. клас.
Завършила е Софийския университет, специалност „Биология” – учител по биология и химия.
Има дългогодишна успешна практика в подготовката на учители в катедра „Методика на обучението по биология” в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, включително и като ръководител, и във филиалите му.

Автор: Калоян Манолов; Мария Кабасанова; Павлина Стоянова Категория: 4-ти клас; Учебници; Човекът и природата
Издател: Просвета
Дата на издаване: 2011 г. Брой страници: 92
Език: Български Тегло: 0.110 кг.
Баркод: 9789540122526 ISBN: 9789540122526