Човекът и природата за 3. клас – Лиляна Найденова, Мария Тодорова

Човекът и природата за 3. клас

Отразени са всички подпомагащи ефективността на учебния процес препоръки на учителите. Разработени са всички теми от програмата за Човекът и природата в 3. клас в съответствие с възрастовите особености на учениците.
Съдържанието на уроците създава условия за успешното формиране на всички понятия, предвидени в програмата. Основният текст е олекотен чрез съкращаване. Направени са размествания в някои уроци за по-голяма яснота. Избегнати са ненужни текстове. Илюстративният материал е прецизиран чрез подмяна или добавяне на снимки и коригиране на рисунки. В учебника са включени много въпроси, опити, задачи за самостоятелна работа и за проверка на усвоените интелектуални и практически умения на учениците.
Електронната версия на учебника по Човекът и природата за 3.клас допълва онагледяването на съдържанието в хартиения учебник, без да го замества. Тя допринася за ефективност и яснота на преподаването и ангажира вниманието на учениците. Чрез видеоклипове, презентации, коментари са показани процеси и явления, които в клас не може да се онагледят. Включените ресурси улесняват работата на учителя. Чрез анимирани задачи се проверява разбирането на информацията.

Учебникът е съобразен с новите правила за правопис и пунктуация.

Ст.н.с. (доц.) д-р Лиляна Илиева Найденова е утвърден автор, с богат преподавателски опит.
Има над 175 публикации, главно в областта на обучението по природознание, както и по проблемите на патриотичното възпитание на учениците чрез обучението по природознаиие, проблемност в обучението и др.
Автор е на много учебници, методически ръководства за учители и други учебни пособия по роден край, околен свят, човекът и природата, биология и др.
Участвала е с доклади в международни научни конференции в Бъпгария, Русия, Германия и Чехия.
Има публикации иа руски, немски и английски език.
Мария Тодорова е завършила ИДНУ – София, специалност „начална педагогика”. Има 44 години стаж като базов учител в 36 ОУ, 138 ОУ „Юри Гагарин”, старши учител в 43 ОУ „Христо Смирненски”, гр. София. Участва в експерименталното обучение на Научноизследователския институт по сугестология и Института по образование на МОН. Удостоена е с Iклас квалификация и званието старши учител (1990). От 1990 г. е автор на учебници и помагала по природознание и родинознание за 3. клас на издателство „Просвета”. От 2000 г. участва като съавтор в учебните комплекти по роден край за 1. клас и човекът и природата за 3. и 4. клас – учебници, тетрадки, книги за учителя и тетрадки за самостоятелна работа.

Автор: Лиляна Найденова; Мария Тодорова Категория: 3-ти клас; Учебници; Човекът и природата
Издател: Просвета
Дата на издаване: 2013 г. Брой страници: 64
Език: Български Тегло: 0.150 кг.
Баркод: 9789540128436 ISBN: 9789540128436