Човекът и природата за 3. клас – Калоян Манолов, Мария Кабасанова, Павлина Стоянова

Човекът и природата за 3. клас

Преработката на учебника е в съответствие с полезните за обучението препоръки на учителите, обобщени от МОН. В учебника са избегнати понятия, които не са задължителни в програмата. Новата информация е поднесена под формата на писма между две деца, като текстът им е намален чувствително. Преработени са уроци с цел олекотяване и по голяма яснота, но без отклоняване от програмата на МОН. Рубриката „Запомни” е допълнена във всички уроци.
Запазена е разработката на всяка тема на две страници с фиксирано място на рубриките: „Прочети”, „Нови знания”, „Моят речник”, „Спазвай правилата”, „Въпроси и задачи”.
Богатият илюстративен материал е прецизиран чрез подмяна или добавяне на снимки и разместване вътре в уроците за по-голяма прегледност. Така работата с учебника значително се улеснява.
Рубриката „Речник” има навсякъде, където е необходимо, и са изведени препоръчаните от учителите понятия. Речникът е ориентир за най-съществените знания по предмета.

Разработена е и електронна версия на учебника, чиито ресурси обогатяват онагледяването на съдържанието в хартиения учебник. Учителят има на разположение едновременно и хартиения учебник, и ресурсите на електронния. Това улеснява работата му и провокира интереса на учениците.

Учебникът е съобразен с новите правила за правопис и пунктуация.

Завършила е Софийския университет, специалност „Биология” – учител по биология и химия.
Има дългогодишна успешна практика в подготовката на учители в катедра „Методика на обучението по биология” в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, включително и като ръководител, и във филиалите му.
Доц. Кабасанова е автор с голям опит и популярност сред българските учители. Написала е десетки учебници, учебни тетрадки, учебно-помощна и учебно-методическа литература за обучението по околен свят, човекът и природата, природознание, биология за учебния процес в средното образование във 2. – 7. клас.

Автор: Калоян Манолов; Мария Кабасанова; Павлина Стоянова Категория: 3-ти клас; Учебници; Човекът и природата
Издател: Просвета
Дата на издаване: 2013 г. Брой страници: 68
Език: Български Тегло: 0.200 кг.
Баркод: 9789540128450 ISBN: 9789540128450