Човекът и обществото за 4. клас: Супер тестове – Галина Димитрова

Човекът и обществото за 4. клас: Супер тестове

Външно оценяване, работа в клас, самоподготовка.

"В резултат на обучението по учебния предмет "Човекът и обществото" в края на началния етап на основната образователна степен ученикът трябва да владее определен набор от знания, умения, отношения в културно-образователната област "Обществени науки и гражданско образование". Въпросите са подредени по раздели и урочни теми, съобразени са с ДОИ по учебните предмети "Човек и общество", "Околен свят" и "Роден край", както и тестове за подготовка за външно оценяване, в които има включени въпроси от "Безопасност на движението" и "Гражданска защита"."
От автора

Автор: Галина Димитрова Категория: 4-ти клас; Учебни помагала; Човекът и природата
Издател: Скорпио
Дата на издаване: 2016 г. Брой страници: 56
Език: Български Тегло: 0.120 кг.
Баркод: 9789547926264 ISBN: 9789547926264